פיתוח וניהול ידע

ארגון בעצמי פועל לקידום המקצועיות ותהליכי העבודה הארגוניים, במטרה לספק תשתית מיטבית להפעלת תוכניות התעסוקה ולשירותים הניתנים לגורמי חוץ. באמצעות פיתוח התוכניות ומסלולי ההתערבות, ועל ידי פיתוח תהליכי הכשרה, אנו מקפידים לשמור על סטנדרטים מקצועיים גבוהים ביותר.

פיתוח תוכניות וניהול ידע

בארגון פועלת מחלקה האמונה על ניהול הידע המקצועי והארגוני, ועל פיתוח ידע, תוכניות וכלי התערבות חדשים, וביניהם: מסלול לעבודה עם גברים בעלי משפחות; תכנית לשילוב תעסוקתי של משפחות חרדיות מעוטות הזדמנויות בראיה משפחתית; תכנית ייחודית לנשים ערביות בנות 40 ומעלה מהפריפריה ועוד.

הכשרה

בארגון מתקיימים תהליכי הכשרה שוטפים התואמים את תכני וערכי בעצמי. כלל העובדים עוסקים בפיתוח הכישורים והמיומנויות המקצועיות, מידי חודש, באופן ממוסד ובהובלה מקצועית של צוות הכשרות מיומן. מערך ההכשרה והפיתוח המקצועי כולל גם תהליכי הדרכה לעובדי השטח ולכלל מערך מנחי הקבוצות בארגון. 

הערכה ומדידה

בארגון מתנהלים תהליכי הערכה ומדידה שוטפים לצורך בקרת היעילות ומידת העמידה ביעדי התוכניות. המידע על המשתתפים, הידע הארגוני ומתודות העבודה מנוהלים במערכת מידע מתקדמת וממוחשבת, המשרתת את תהליכי הבקרה וניהול תכני העבודה המקצועיים. תהליכי הערכה חיצוניים מתקיימים בתוכניות שונות של הארגון, כמו גם הערכה פנימית, ארוכת טווח, הבוחנת את מידת האפקטיביות של ההתערבות בקרב משתתפים בתוכנית, עד ארבע שנים מתום השתתפותם (הערכה ייחודית שכמעט ואינה מתבצעת בתוכניות תעסוקה).

פיתוח והכשרה לגורמים חוץ-ארגוניים

הארגון עוסק בפיתוח מקצועיות ומיומנויות גם בקרב ארגונים ומוסדות חיצוניים, ע"י פיתוח מודלים וקידום מיזמים לשילוב בתעסוקה של אוכלוסיות מעוטות הזדמנויות. עובדי בעצמי מנחים, מדריכים ומלמדים ניהול מקצועי של תפקידים ופעולות לקידום תעסוקתי, כגון תפקיד העו"ס התעסוקתי, מקצוע אשר פותח בארגון לראשונה. הארגון שותף בהכשרות במסגרת בית הספר המרכזי של משרד הרווחה, ומוביל קורס לעבודה סוציאלית בעולם העבודה במסגרת בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית, מכשיר צוותי רווחה לעיסוק בתחום התעסוקה ועוד.