ארגון ‘אחווה’ פועל כארגון רב-תחומי, אשר שם לו למטרה לפתח שירותים ייחודיים על מנת לקדם אנשים בעלי מוגבלויות לניהול אורח חיים עצמאי בקהילה. הארגון רואה את הצרכים השונים של האדם הנכה, ושם דגש על פיתוח שירותים המכוונים לכלל תחומי החיים בדגש על תעסוקה, תוך מתן יחס אישי לפרט ובניית תכנית שיקומית המותאמת לו מתוך התכניות המוצעות בארגון. 

הארגון חותר להשגת יעדים אלו על ידי תכנון וביצוע של תכניות בתחומים שונים, תוך שימת דגש על פעילות תעסוקתית, לימודית וחברתית מאתגרת, אשר מסייעת במיצוי היכולות הייחודיות לכל אדם. תפקידים בכירים בארגון מאוישים על ידי אנשים בעלי מוגבלויות, כמודל וכהשראה לאחרים.

לאתר הארגון

=========================================================

המידע לגבי הארגון- עמותה- מיזם המופיע כאן, מובא לנוחיותך על ידי ארגון בעצמי, הפועל לשילוב ולקידום בתעסוקה של אוכלוסיות מעוטות-הזדמנויות.
נדגיש כי הארגון-מיזם המוצג כאן איננו שייך לבעצמי, אלא מהווה גורם עצמאי. למידע נוסף אודותיו, עלייך לפנות ישירות לארגון. לנוחותך מצורף בכל עמוד גם לינק לאתר הרלוונטי.
לרשימה מורחבת של ארגוני סיוע בתחומי התעסוקה וההשכלה לחץ כאן.
לפניה לארגון בעצמי, ומידע נוסף אודותינו, לחץ על הלוגו של בעצמי בראש העמוד.