ארגון הסורופטימיסט הוא ארגון בינלאומי א-פוליטי של נשים בעלות מקצוע ועסקים הפועלות בהתנדבות. הארגון מחויב לקדם נשים ונערות, משפחותיהן וקהילותיהן לאיכות חיים משופרת. כיום יש לארגון 13 מועדונים באיגוד הישראלי. לכל מועדון יש פרויקטים המופעלים על ידי החברות בהתנדבות. במספר מועדונים מחלקים מלגות לנשים מהעיר בה קיים המועדון, וישנן גם מלגות לימודים המוענקים על ידי הפדרציה הארופאית.

=========================================================

המידע לגבי הארגון- עמותה- מיזם המופיע כאן, מובא לנוחיותך על ידי ארגון בעצמי, הפועל לשילוב ולקידום בתעסוקה של אוכלוסיות מעוטות-הזדמנויות.
נדגיש כי הארגון-מיזם המוצג כאן איננו שייך לבעצמי, אלא מהווה גורם עצמאי. למידע נוסף אודותיו, עלייך לפנות ישירות לארגון. לנוחותך מצורף בכל עמוד גם לינק לאתר הרלוונטי.
לרשימה מורחבת של ארגוני סיוע בתחומי התעסוקה וההשכלה לחץ כאן.
לפניה לארגון בעצמי, ומידע נוסף אודותינו, לחץ על הלוגו של בעצמי בראש העמוד.