חברת אשנב שותפה במגוון פרויקטים לבניית מודלים והטמעתם בתחום פיתוח וניהול קריירה לאנשים עם מוגבלות. לחברת אשנב מומחיות בפיתוח שירותים העוסקים בהכוונה והתאמה של מסלולי למודים, הכשרה והשמה בשוק העבודה החופשי. צוות אשנב מגוון ומורכב מאנשי מקצוע מתחום הריפוי בעיסוק, חינוך לקריירה, שיקום, פסיכולוגיה עבודה סוציאלית ומורשי נגישות שירות.

שירות לפרט:

  •          פיתוח קריירה עבור אנשים עם חסמי תעסוקה ו/או עם מוגבלות
  •          ליווי במסגרת תעסוקה נתמכת – איתור, השתלבות והתקדמות במקום עבודה בשוק החופשי
  •          ליווי במסגרת לימודים – איתור, השתלבות והתקדמות במסגרות לימודים בקהילה
  •          הנגשת הכשרות מקצועיות לאנשים עם מוגבלות
  •          הדרכה וליווי למיצוי זכויות

לאתר העמותה

 

=========================================================

המידע לגבי הארגון- עמותה- מיזם המופיע כאן, מובא לנוחיותך על ידי ארגון בעצמי, הפועל לשילוב ולקידום בתעסוקה של אוכלוסיות מעוטות-הזדמנויות.
נדגיש כי הארגון-מיזם המוצג כאן איננו שייך לבעצמי, אלא מהווה גורם עצמאי. למידע נוסף אודותיו, עלייך לפנות ישירות לארגון. לנוחותך מצורף בכל עמוד גם לינק לאתר הרלוונטי.
לרשימה מורחבת של ארגוני סיוע בתחומי התעסוקה וההשכלה לחץ כאן.
לפניה לארגון בעצמי, ומידע נוסף אודותינו, לחץ על הלוגו של בעצמי בראש העמוד.