התמודדות עם קשיים בהחזר חובות הלקוחות מהווה אתגר משמעותי בענף הבנקאות. בנק הפועלים בחר לפנות אלינו ולשתף פעולה עם גורמים חברתיים, מתוך הבנה שנכון לו לפתור את הבעיה הכלכלית בדרך חברתית – דרך חיזוק לקוחותיו ומתן מעטפת תומכת.

לקוחות הבנק המתקשים להחזיר את חובותיהם קיבלו מענה מהבנק בנושא החוב עצמו, ובמקביל עברו תהליך ליווי תעסוקתי וכלכלי במסגרת ‘תעסו-קו’, קו הסיוע הטלפוני של ארגון ‘בעצמי’.

בליווי בתעסו-קו סייענו לפונים אלינו בשילוב ובקידום בעבודה, בשיפור יכולת ההשתכרות, בהכוונה בהתנהלות הכלכלית של משק בית, מיצוי זכויות וחיבור למידע ולארגונים רלוונטיים.

וכך כולם מרוויחים: הלקוחות יוכלו להתפתח תעסוקתית ולהגיע לעצמאות כלכלית, ובמקביל להחזיר את חובותיהם ממצב של עוצמה.

אנו גאים לקחת חלק בפרויקט, ומודים לבנק הפועלים על ההזדמנות המיוחדת, המאפשרת לנו לקחת חלק במעטפת חיזוק כלכלי ותעסוקתי של פרטים ושל משפחות שנקלעו לקשיים: מאות לקוחות בעלי חוב של הבנק אשר צפויים בשנת 2018 להיות מלווים על ידי ‘בעצמי’ בדרך לשיפור התעסוקה והעצמאות הכלכלית.

 

(בצילום: מתנדבי תעסו-קו. צילום: גיורא פנחסי)