גאים לעדכן, שבכנס האפקטיביות השנתי, זכינו, יחד עם נט”ל, כעמותה האפקטיבית ביותר לשנת 2017!

מנימוקי הוועדה הציבורית לזכיה: “הוועדה התרשמה עמוקות מפועלכם למען שילוב וקידום אוכלוסיות מעוטות-הזדמנויות בעולם העבודה. הוועדה התרשמה מכך שהארגון חותר לשינוי חברתי אמיתי דרך תהליכי חקיקה, ובד בבד משפיע ישירות על כ-9,000 מוטבים מדי שנה; מגיע לתוצאות חברתיות מרשימות ומשמעותיות, ומצליח לפתח מודלים אפקטיביים להחזרה לעבודה של אוכלוסיות מגוונות”.

תודה ל”מידות” ול’נובה’, ולוועדה הציבורית לבחירת הזוכים, בראשות השופטת בדימוס הילה גרסטל וגב’ שולה מוזס, על הענקת האות והבחירה בנו, מתוך עשרות עמותות נהדרות נוספות.

אנו מתחייבים להמשיך ולפעול, בהתמדה ובאפקטיביות, לשינוי מפת התעסוקה בישראל, תוך: שילוב וקידום נשים וגברים מעוטי-הזדמנויות בתעסוקה; עידוד שותפות רב-מגזרית להשפעה ציבורית וחברתית רחבה, והמשך פיתוח אקדמי לתחום הרווחה והתעסוקה. כי לכולנו מגיעה ההזדמנות להצליח!!