אנו גאים על הזכות להיות שותפים בהובלת ה’פורום הישראלי לגיוון בתעסוקה’ יחד עם ‘ציונות 2000’, ‘קו משווה’, ‘תב”ת ג’וינט ישראל’ ואחרים.

לאחרונה, לקחנו על עצמנו, בארגון ‘בעצמי’ אף להעניק בית לפעילות הפורום.

הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה כולל היום למעלה מ- 100 ארגונים מהמגזר העסקי וכ-50 עמותות. מטרות הפורום להוביל את חזית הידע בתחום הגיוון בתעסוקה,

להכשיר מנהלים בארגונים השונים לניהול מקצועי של תחום הגיוון, ולפתח כלים ומתודולוגיות לטובת גיוון בתעסוקה בשיתוף עם המגזר הציבורי והעסקי.


ליצירת קשר, ולקידום עשייה משותפת בתחום, ניתן לפנות לטל ילון, מנהלת הפורום:

tal@diversityisrael.org.il