שותפינו היקרים לדרך,
אנחנו מזמינים אתכם לראות כיצד השפענו, יחד, בשנת 2018
על איכות חייהם של אלפי נשים וגברים שהשתלבו בעולם העבודה,
על משפחות שהתחזקו ויצאו לעצמאות כלכלית
ועל סלילת דרכן של קהילות מודרות לעבר השתלבות בחברה הישראלית.

לצפיה בדוח השנתי