banner

 

בימים אלה של משבר הקורונה, בהם העתיד האישי, הכלכלי והחברתי, בארץ ובעולם, מצוי באי-ודאות גדולה. ההשלכות על תחום התעסוקה דרמטיות, כשכבר כיום ישנם כמיליון מובטלים בישראל, אשר לא ברור מתי וכיצד ישתלבו שוב בעולם העבודה.

אנו משתפים אתכם, דווקא עכשיו, בתוצאות של פעילותנו בשנת 2019, בכדי לחלוק עמכם את הניסיון שצברנו, יחד איתכם ובעזרתכם. אנו נוכחים לאורך השנים, שוב ושוב, בחשיבותה של עשייתנו – בפיתוח מיומנויות אישיות ותעסוקתיות, ליווי מותאם אישית, מתן כלים מקצועיים והכשרות רלוונטיות. אנו מאמינים כי פרקטיקה זאת תסייע, במיוחד כעת ובעתיד הצפוי, למאות אלפים לצאת מן המשבר התעסוקתי.

לצפיה בדוח

בתקופה זו כולנו נקראים להשפיע – בעזרת הכוחות, הידע, המשאבים והמחויבות שלנו.

אנחנו, ב’בעצמי’, מבטיחים להמשיך במרץ בפיתוח והתאמה של מענים, ולהרחיב פעילויות ושותפויות, בכדי להתמודד יחד עם האתגר העצום הניצב בפנינו בשעה זו.