חברת המשקם אשר בבעלות ההסתדרות הציונית העולמית ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים מהווה מאז 1958 מסגרת תעסוקתית לכ-2,700 עובדים עם מוגבלויות ופועלת בכל רחבי הארץ, מקרית שמונה ועד מצפה רמון. משרד הרווחה והשירותים החברתיים מהווה גורם מפקח מקצועי על תהליכי השיקום ואלו נעשים גם בשיתוף מלא עם המוסד לביטוח לאומי. התמחותה של חברת המשקם היא בשיקום תעסוקתי של אנשים בעלי כושר עבודה מוגבל. מטרת החברה היא לספק תהליכי הכשרה והכנה לשילוב בעולם העבודה.

תהליכי השיקום התעסוקתי מבוססים על העקרון של ניוד על פני הרצף ועל כן מתמקד השיקום התעסוקתי במימוש הפוטנציאל האישי של האדם וגיבוש זהות תעסוקתית אשר תאפשר לו התקדמות והשתלבות בשוק העבודה החופשי. במסגרת תהליכי השיקום בחברה ניתנים דגשים על מיומנויות תעסוקתיות ומיומנויות בין אישיות וכן תהליכי הכשרה והעצמה.

לאתר החברה

 

=========================================================

המידע לגבי הארגון- עמותה- מיזם המופיע כאן, מובא לנוחיותך על ידי ארגון בעצמי, הפועל לשילוב ולקידום בתעסוקה של אוכלוסיות מעוטות-הזדמנויות.
נדגיש כי הארגון-מיזם המוצג כאן איננו שייך לבעצמי, אלא מהווה גורם עצמאי. למידע נוסף אודותיו, עלייך לפנות ישירות לארגון. לנוחותך מצורף בכל עמוד גם לינק לאתר הרלוונטי.
לרשימה מורחבת של ארגוני סיוע בתחומי התעסוקה וההשכלה לחץ כאן.
לפניה לארגון בעצמי, ומידע נוסף אודותינו, לחץ על הלוגו של בעצמי בראש העמוד.