ידידות טורונטו פועלת להעצמת אוכלוסיות מהפריפריה החברתית בישראל.  הקרןמייצגת את קרן פרידברג בישראל ומתוקף כך, מפקחת על כ-120 פרויקטים המופעלים על-ידי עמותת אחרות ומפעילה באופן ישיר 10 פרויקטים. תחומי העניין העיקריים הם חינוך והקניית כלים לתעסוקה. 

בין הפרויקטים המגוונים של הקרן קיים פרויקט “נתיבים לתעסוקה” המיועד לאימהות חד-הוריות לילדים עד גיל 3, המעוניינות להשתלב במעגל התעסוקה ונתקלות בחסמים המונעים ליצור לעצמן עצמאות כלכלית. הסיוע הניתן במסגרת הפרויקט מאפשר לאימהות לחזור למעגל העבודה. התכנית מציעה השתתפות בתשלום שכר הלימוד במעונות יום, הכוון תעסוקתי וסיוע במציאת עבודה במטרה להביא את האימהות לעצמאות כלכלית, סיוע במיצוי זכויות באמצעות עמותות וארגונים.

לאתר ידידות טורונטו

 

=========================================================

המידע לגבי הארגון- עמותה- מיזם המופיע כאן, מובא לנוחיותך על ידי ארגון בעצמי, הפועל לשילוב ולקידום בתעסוקה של אוכלוסיות מעוטות-הזדמנויות.
נדגיש כי הארגון-מיזם המוצג כאן איננו שייך לבעצמי, אלא מהווה גורם עצמאי. למידע נוסף אודותיו, עלייך לפנות ישירות לארגון. לנוחותך מצורף בכל עמוד גם לינק לאתר הרלוונטי.
לרשימה מורחבת של ארגוני סיוע בתחומי התעסוקה וההשכלה לחץ כאן.
לפניה לארגון בעצמי, ומידע נוסף אודותינו, לחץ על הלוגו של בעצמי בראש העמוד.