אמנם נפרדנו לאחרונה מתואר “הארגון האפקטיבי ביותר” של ארגון “מידות” לשנת 2017,  אבל שמחים לשתף כי ‘מידות’ החליטו לחדש עבורנו בעצמי את ‘תו מידות לאפקטיביות’ לשלוש שנים נוספות, במקום לשנתיים כמקובל, תוך ציון לשבח: “בבחינת ‘מידות’ של תהליכי הניהול בצוותים השונים, בהנהלה ובוועד המנהל נמצא כי התהליכים בולטים לטובה וראויים לציון מיוחד”.

תודה על הבעת האמון המתמשכת בנו ובפועלנו. מבטיחים להמשיך ולפעול באפקטיביות בכדי להשפיע באופן מיטבי על המשתתפים והמשתתפות בתכניות שלנו, בדרך לתעסוקה, עצמאות ורווחה – להם ולמשפחתם.