מוקד ייעוץ ותמיכה רגשית לבני המגזר החרדי (גברים ונשים). זהו קו פתוח לצעירים ויעוץ להורים בענייני חינוך. הארגון פועל מטעם ארגון “לב לאחים”.

מוקדי יעוץ טלפוניים

  • לב שומע-קו פתוח לצעירים 02-5312555, 03-6145050
  • קו ללב -לוי אישי בתהליך חזרה בתשובה לנשים 03-6145043
  • טלפון 1599503232     1-800-550-300

=========================================================

המידע לגבי הארגון- עמותה- מיזם המופיע כאן, מובא לנוחיותך על ידי ארגון בעצמי, הפועל לשילוב ולקידום בתעסוקה של אוכלוסיות מעוטות-הזדמנויות.
נדגיש כי הארגון-מיזם המוצג כאן איננו שייך לבעצמי, אלא מהווה גורם עצמאי. למידע נוסף אודותיו, עלייך לפנות ישירות לארגון. לנוחותך מצורף בכל עמוד גם לינק לאתר הרלוונטי.
לרשימה מורחבת של ארגוני סיוע בתחומי התעסוקה וההשכלה לחץ כאן.
לפניה לארגון בעצמי, ומידע נוסף אודותינו, לחץ על הלוגו של בעצמי בראש העמוד.