בפעילות מיוחדת לסוף השנה, יצרו ילדי תכנית שח”ם, בהדרכת בנות השירות הלאומי המלוות אותם, את “לוח החלומות שלי”. התהליך שעברו הילדים לאורך השנה משתקף בלוחות הללו, בהם נתנו הילדים ביטוי לחלומות ולשאיפות האישיות של כל אחד ואחת, לכישרונות וליכולות הייחודיים שלהם.

השנה מסתיימת, בנות השירות ייפרדו מהילדים, אולם הלוחות התלויים על הקיר יזכירו לילדים בכל יום מחדש את חלומותיהם ואת האפשרות להגשים אותם.