מטרת תכנית לתת עתיד, מבית ארגון לתת, היא לסייע לבעלי יוזמה עסקית החיים בגבולות קו העוני להגיע לעצמאות כלכלית באמצעות פיתוח יזמות זעירה. התכנית מסייעת בעיקר לנשים יזמיות החיות בגבולות קו העוני, ללא משאבים קיימים וידע נדרש, אך בעלות רעיון עסקי מגובש המעוניינות להגדיל את ההכנסה המשפחתית באמצעות הקמה או הגדלת העסק.

התכנית מעניקה מעטפת תמיכה מלאה הכוללת הלוואה זעירה בתנאים מועדפים, ליווי עסקי אישי ממושך, הכשרה קבוצתית ונטוורקינג.

לאתר התכנית

 

=========================================================

המידע לגבי הארגון- עמותה- מיזם המופיע כאן, מובא לנוחיותך על ידי ארגון בעצמי, הפועל לשילוב ולקידום בתעסוקה של אוכלוסיות מעוטות-הזדמנויות.
נדגיש כי הארגון-מיזם המוצג כאן איננו שייך לבעצמי, אלא מהווה גורם עצמאי. למידע נוסף אודותיו, עלייך לפנות ישירות לארגון. לנוחותך מצורף בכל עמוד גם לינק לאתר הרלוונטי.
לרשימה מורחבת של ארגוני סיוע בתחומי התעסוקה וההשכלה לחץ כאן.
לפניה לארגון בעצמי, ומידע נוסף אודותינו, לחץ על הלוגו של בעצמי בראש העמוד.