לאחרונה לקחנו חלק בפרוייקט ייחודי מסוגו, ביוזמת חברת שטראוס, הנקרא “פרויקט מגשימות”.

מטרת הפרויקט הנה קידום מקצועי של עובדות ייצור בשטראוס, ע”י ליווי ומנטורינג של מנהלות החברה. הפרויקט נערך בהנחיה וליווי מקצועי של ‘בעצמי’ במסגרת יחידת השירותים לקידום תעסוקה שלנו.

בשטראוס מבינים את הפוטנציאל הרב הגלום בשימור עובדות ובקידומן בתוך החברה. עובדות הייצור שנבחרו לפרויקט, השתתפו בסדנא שהובלנו ובה עברו תהליך לגיבוש מטרה תעסוקתית, חיבור לכוחות והתגברות על החסמים. לאחר מכן, החלו להתמקד באפשרויות לקידום תעסוקתי במסגרת המשרות בשטראוס.

לצד הסדנא לעובדות הייצור, מתקיימת גם הכשרה לקבוצת המנהלות המלוות מנטוריות משטראוס, שתפקידן לתמוך וללוות את המשתתפות, ולסייע בידן להשיג את מטרתן התעסוקתית במסגרת החברה.

לכבוד הוא לנו לתמוך במהלך חשוב זה של שטראוס, וכל הכבוד לעובדות, המכשירות והמוכשרות על המחויבות, על העבודה הקשה ועל הקשר האמיץ שנוצר ביניהן.