פעילות הליבה של ‘מובילות’, היא תוכנית המצוינות המקדמת מצוינות ומנהיגות תעסוקתית בקרב נשים חרדיות. בכל שנה אנו בוחרות לה נשים מעולות, אקדמאיות ובעלות עבר תעסוקתי משמעותי. בתוכנית המשתתפות רוכשות מיומנויות וכלים תעסוקתיים משמעותיים, זוכות לליווי קבוצתי ואישי ולמנטורינג על-ידי מנהלות בכירות במשק.
התוכנית מלווה את המובילות בתהליך קידום תעסוקתי עד להשתלבותן בתפקידים ההולמים את כישוריהן, השכלתן ושאיפותיהן, והמאפשרים להן מיצוי כושר השתכרות.

לאתר לחץ

 

=========================================================

המידע לגבי הארגון- עמותה- מיזם המופיע כאן, מובא לנוחיותך על ידי ארגון בעצמי, הפועל לשילוב ולקידום בתעסוקה של אוכלוסיות מעוטות-הזדמנויות.
נדגיש כי הארגון-מיזם המוצג כאן איננו שייך לבעצמי, אלא מהווה גורם עצמאי. למידע נוסף אודותיו, עלייך לפנות ישירות לארגון. לנוחותך מצורף בכל עמוד גם לינק לאתר הרלוונטי.
לרשימה מורחבת של ארגוני סיוע בתחומי התעסוקה וההשכלה לחץ כאן.
לפניה לארגון בעצמי, ומידע נוסף אודותינו, לחץ על הלוגו של בעצמי בראש העמוד.