מועצת ארגוני העולים מתאמת ומייצגת את פעילותם של 22 ארגוני עולים שפועלים בישראל. כ-30 רכזים מקצועיים ואלפי מתנדבים, הפרושים ב- 185 לשכות שירות ברחבי הארץ, מעניקים מדי יום ייעוץ, סיוע ותמיכה לעולים החדשים מ- 65 ארצות מוצא שונות בכל ההיבטים הקשורים לקליטתם המהירה והמוצלחת בחברה הישראלית. מרכז ההכוונה לתעסוקה מיועד לעולים ותושבים חוזרים שאינם עובדים במקצועם או עובדים בתחום הקרוב למקצועם. מטרתו לסייע לעולים להשתלב בתעסוקה, באמצעות הקניית כלים לחיפוש עבודה וחיזוקים מקצועיים על פי הצורך ובהתאם להמלצת הצוות המקצועי.

 המועצה מפעילה מרכזי תעסוקה עבור עולים, המעניקים את השירותים הבאים: 
· שרותי יעוץ ואבחון.
· עברית מקצועית טרמינולוגית.
· השמה בעבודה.
· עדכונים מקצועיים בלימודי מחשב או אנגלית.

לאתר המועצה

 

=========================================================

המידע לגבי הארגון- עמותה- מיזם המופיע כאן, מובא לנוחיותך על ידי ארגון בעצמי, הפועל לשילוב ולקידום בתעסוקה של אוכלוסיות מעוטות-הזדמנויות.
נדגיש כי הארגון-מיזם המוצג כאן איננו שייך לבעצמי, אלא מהווה גורם עצמאי. למידע נוסף אודותיו, עלייך לפנות ישירות לארגון. לנוחותך מצורף בכל עמוד גם לינק לאתר הרלוונטי.
לרשימה מורחבת של ארגוני סיוע בתחומי התעסוקה וההשכלה לחץ כאן.
לפניה לארגון בעצמי, ומידע נוסף אודותינו, לחץ על הלוגו של בעצמי בראש העמוד.