מעגל העבודה פועל ליצירת מודעות בקהילה לתחום התעסוקה, כגורם מרכזי המשפיע על חיי האדם וסביבתו. במסגרת המיזם מאתרים צרכי הכשרה ותעסוקה בקרב תושבי השכונות ופועלים להשגתם. מעגל העבודה מופעל ומלווה מקצועית על ידי מוקד התעסוקה העירוני בחיפה.

הסיוע כולל: הקניית מיומנויות חיוניות לעולם העבודה, מתן מענה אישי, ליווי ומעקב ארוך טווח, הכשרה מקצועית, פיתוח שירותים חסרים, עבודה מערכתית, תיאום, איגום משאבים ובניית שותפויות עם ארגונים ממסדיים, וולונטריים, עסקיים ותושבים.

השירות ניתן ללא עלות

לאתר מעגל העבודה

=======================================================================

המידע לגבי הארגון- עמותה- מיזם המופיע כאן, מובא לנוחיותך על ידי ארגון בעצמי, הפועל לשילוב ולקידום בתעסוקה של אוכלוסיות מעוטות-הזדמנויות.
נדגיש כי הארגון המוצג איננו שייך לבעצמי, אלא מהווה גורם עצמאי ונפרד. למידע נוסף, עלייך לפנות ישירות לארגון. לנוחותך מצורפים הפרטים/לינק בתחתית העמוד.
לרשימה מורחבת של ארגוני סיוע בתחומי התעסוקה וההשכלה לחץ כאן. לפניה לארגון בעצמי, ומידע נוסף אודותינו, לחץ על הלוגו של בעצמי בראש העמוד.