ארבע שנים חיכינו ועכשיו אפשר לעדכן:

במחקר אורך, מקיף ומשמעותי שערכנו השנה על הישגי הפעילות של תכנית “תעסוקה לרווחה”, חזרנו ובדקנו בקרב מדגם רחב של משפחות שסיימו את התכנית, כשנה עד ארבע שנים מסיומה, מה מצבם: כמה עובדים כיום? כמה שדרגו את תעסוקתם? כמה מדווחים על שיפור ביכולתם להתמודד בעולם העבודה?

והנה חלק מן הממצאים המרגשים:
(לממצאים המלאים כנסו ל: http://tinyurl.com/h9pg5e7):

• 67% מבוגרי תכנית התעסוקה עבדו בסיום התכנית, ואחוז דומה עבד גם בתום שנה עד ארבע שנים (!!) מסיום התכנית.
• 67% מהעובדים השתלבו במקומות עבודה אותם בחרו, התואמים את צרכיהם, מיומנויותיהם ושאיפותיהם.
• 48% מהמשתתפים בתכנית עברו מהלך של הכשרה מקצועית, הכשרה שנבחרה על ידם, בהתאם למטרתם התעסוקתית.
• 91% מבוגרי התכנית חשים כי יוכלו להתמודד בעתיד עם אתגרים תעסוקתיים בכוחות עצמם.
• 79% מהבוגרים מדווחים כי חלה עלייה בתמיכה המשפחתית ליציאה שלהם לעבודה ובהתעניינות ילדיהם במצבם התעסוקתי.

ואנחנו אומרים: היה שווה לחכות!

תודה רבה לשותפינו בהובלת התכנית: את התכנית יזם ומוביל משרד הרווחה והשירותים החברתיים, בפיתוח משותף והפעלה של עמותת ‘בעצמי’, ובשותפות עם הקרן המשפחתית על שם תד אריסון.