מנהלת התעסוקה הוא גוף שהוקם על ידי שר הרווחה והשירותים החברתיים במטרה לתת מענה כולל בתחום התעסוקה, לאוכלוסיות הרווחה. משרד הרווחה רואה עצמו כמקדם תחום התעסוקה בקרב לקוחותיו, כשאוכלוסיית האנשים החיים בעוני, הוגדרה כאוכלוסייה בעדיפות גבוהה לסיוע. המשרד מסייע, בנוסף לכלים המסורתיים של העבודה הסוציאלית, גם באמצעות שילוב בתעסוקה של אוכלוסיות מודרות או מתקשות, אנשים עם מוגבלויות ומובטלים חדשים, וזאת באמצעות פיתוח והרחבת תכניות תעסוקה קיימות לאוכלוסיות השונות המטופלות במשרד, תוך דגש על שימוש בתשתיות קיימות.

בין הפעילויות הנעשות לפיתוח וקידום תחום התעסוקה על ידי מנהלת התעסוקה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים: פיתוח מדיניות מקדמת תעסוקה במחלקות לשירותים חברתיים, הקמת מרכזי תעסוקה אזוריים – איסוף כלל תכניות התעסוקה באזור/רשות, הכשרה ופיתוח מקצועי, הנגשת והפצת הידע והמידע ועוד.

=======================================================================

המידע לגבי הארגון- עמותה- מיזם המופיע כאן, מובא לנוחיותך על ידי ארגון בעצמי, הפועל לשילוב ולקידום בתעסוקה של אוכלוסיות מעוטות-הזדמנויות.
נדגיש כי הארגון-מיזם המוצג כאן איננו שייך לבעצמי, אלא מהווה גורם עצמאי. למידע נוסף אודותיו, עלייך לפנות ישירות לארגון. לנוחותך מצורף בכל עמוד גם לינק לאתר הרלוונטי.
לרשימה מורחבת של ארגוני סיוע בתחומי התעסוקה וההשכלה לחץ כאן.
לפניה לארגון בעצמי, ומידע נוסף אודותינו, לחץ על הלוגו של בעצמי בראש העמוד.