“מעגלים” הינה קרן במימון המדינה שהוקמה לטובת עובדים בני +50 שעוסקים במקצועות שוחקים מעל 7 שנים במצטבר, או בעלי 20 שנות וותק – ללא הגבלת גיל. עובדים אשר חלקם חשים שחיקה, יכולים לעבור מסלול הכשרה, שדרוג, או הסבה במימון מלא של הקרן.

המענה שנותנת הקרן באה לידי ביטוי בשני היבטים:

 • הכשרה והסבה מקצועית: במסלול זה הקרן תממן באופן מלא מסלול הכשרה, שדרוג או הסבה מקצועית לעובד. בנוסף יקבלו העובדים הזכאים, דמי קיום במהלך כל תקופת ההכשרה. למסלול זה זכאים גברים בגילאי 65-50 ונשים בגילאי 50 עד שנתיים לפני גיל פרישה, המועסקים לפחות 7 שנים במקצוע המוגדר על פי הקריטריונים של הקרן כמקצוע שוחק, או עובדים שצברו 20 שנות וותק במקצוע שוחק יוכלו להיכנס לקרן ללא הגבלת גיל.

 • פנסיה מוקדמת: במסלול זה מעניקה הקרן לעובדים שעיסוקם מוגדר כמקצוע שוחק, העומדים לפרוש תוך שנתיים לפנסיה, דמי קיום שיאפשרו להם פרישה מוקדמת. מסלול זה נועד לתת מענה למקרים בהם העובד נמנע מלצאת לפנסיה מוקדמת בשל שיקולים כלכליים, ובכך עלול לפגוע בבריאותו ובתפוקת הארגון. למסלול זה זכאים גברים בגילאים 67-65 ונשים מגיל 60 עד שנתיים לפני גיל פרישה, המועסקים במקצוע שוחק על פי הקריטריונים של הקרן.

  לאתר הקרן

  =======================================================================

  המידע לגבי הארגון- עמותה- מיזם המופיע כאן, מובא לנוחיותך על ידי ארגון בעצמי, הפועל לשילוב ולקידום בתעסוקה של אוכלוסיות מעוטות-הזדמנויות.
  נדגיש כי הארגון המוצג איננו שייך לבעצמי, אלא מהווה גורם עצמאי ונפרד. למידע נוסף, עלייך לפנות ישירות לארגון. לנוחותך מצורפים הפרטים/לינק בתחתית העמוד.
  לרשימה מורחבת של ארגוני סיוע בתחומי התעסוקה וההשכלה לחץ כאן. לפניה לארגון בעצמי, ומידע נוסף אודותינו, לחץ על הלוגו של בעצמי בראש העמוד.