מרכז ‘מענה’ הוא יוזמה משותפת של דן טיומקין ועופר גיסין, אשר מטרתו לעסוק בהדרכה מאוזנת לבעלי תשובה. המרכז הוקם ופועל בשיתוף פעולה של מנהיגי קהילות ואנשי חינוך מקרב בעלי התשובה, ובתמיכתם הכספית של אנשי חסד וחזון. המרכז פועל במסגרת עמותת “ביחד-תנועת בעלי התשובה בישראל”. כחלק מהשירות במרכז לחוזרים בתשובה, נותן המרכז שירותי יעוץ והשמה בתחומי חינוך, תעסוקה ורווחה לציבור הפונים.

לאתר הארגון

=======================================================================

המידע לגבי הארגון- עמותה- מיזם המופיע כאן, מובא לנוחיותך על ידי ארגון בעצמי, הפועל לשילוב ולקידום בתעסוקה של אוכלוסיות מעוטות-הזדמנויות.
נדגיש כי הארגון המוצג איננו שייך לבעצמי, אלא מהווה גורם עצמאי ונפרד. למידע נוסף, עלייך לפנות ישירות לארגון. לנוחותך מצורפים הפרטים/לינק בתחתית העמוד.
לרשימה מורחבת של ארגוני סיוע בתחומי התעסוקה וההשכלה לחץ כאן. לפניה לארגון בעצמי, ומידע נוסף אודותינו, לחץ על הלוגו של בעצמי בראש העמוד.