STRIVE Israel (סטרייב ישראל) היא תוכנית חברתית ייחודית מבית תב”ת – תנופה בתעסוקה, מיזם של ג’וינט ישראל וממשלת ישראל. התוכנית מכשירה אנשים לעצמאות כלכלית ופיתוח קריירה, על ידי מתן כלים למימוש הפוטנציאל האישי והתעסוקתי. תוכנית סטרייב מעניקה למשתתפיה ליווי ארוך טווח בדרך לתעסוקה נאותה, באמצעות כלים מגוונים: סדנא מכינה לעבודה, תהליך השמה, אימון אישי לפיתוח מסוגלות תעסוקתית, ייעוץ תעסוקתי, הכשרה מקצועית וליווי בפיתוח מסלול קריירה.

קהל היעד המרכזי של התוכנית הם אנשים בני 21-40, שלא זכו להשכלה אקדמית ואינם מועסקים למעלה מחצי שנה. כמו כן מוצעים מגוון שירותים לאוכלוסיות נוספות, ביניהם אנשי מקצוע בתחום התעסוקה והליווי האישי.

לאתר התכנית

=======================================================================

המידע לגבי הארגון- עמותה- מיזם המופיע כאן, מובא לנוחיותך על ידי ארגון בעצמי, הפועל לשילוב ולקידום בתעסוקה של אוכלוסיות מעוטות-הזדמנויות.
נדגיש כי הארגון המוצג איננו שייך לבעצמי, אלא מהווה גורם עצמאי ונפרד. למידע נוסף, עלייך לפנות ישירות לארגון. לנוחותך מצורפים הפרטים/לינק בתחתית העמוד.
לרשימה מורחבת של ארגוני סיוע בתחומי התעסוקה וההשכלה לחץ כאן. לפניה לארגון בעצמי, ומידע נוסף אודותינו, לחץ על הלוגו של בעצמי בראש העמוד.