עמותת ‘ציוני דרך’ הנה תנועה חברתית הפועלת ליצירת חברה אזרחית פעילה ומעורבת, על ידי גיבוש והכשרה של קבוצות סטודנטים בישראל, המחויבת לערכי הפלורליזם, היהדות והדמוקרטיה. העמותה שאופת לשבור סטיגמות ויוצרת גשר בין אוכלוסיות סטודנטים במדינת ישראל. יצירת גשר בין החברה החרדית לכלל החברה הישראלית דרך מתן סיוע לחרדים שבחרו לפנות ללימודים אקדמיים. פרוייקט “בליבה חומה” הנו תוכנית חונכות אקדמית בה סטודנטים חילונים ודתיים-לאומיים מתגברים סטודנטים חרדים בלימודי החול. מקורו בהבנה כי ישנו קושי מובנה לסטודנטים חרדים להשתלב במסגרת ההשכלה גבוהה בישראל, ועובדה זו מביאה לאחוזי נשירה גבוהים ביותר בקרב הסטודנטים החרדים (בין 30 ל-50 אחוזים).

לאתר

=========================================================

המידע לגבי הארגון- עמותה- מיזם המופיע כאן, מובא לנוחיותך על ידי ארגון בעצמי, הפועל לשילוב ולקידום בתעסוקה של אוכלוסיות מעוטות-הזדמנויות.
נדגיש כי הארגון-מיזם המוצג כאן איננו שייך לבעצמי, אלא מהווה גורם עצמאי. למידע נוסף אודותיו, עלייך לפנות ישירות לארגון. לנוחותך מצורף בכל עמוד גם לינק לאתר הרלוונטי.
לרשימה מורחבת של ארגוני סיוע בתחומי התעסוקה וההשכלה לחץ כאן.
לפניה לארגון בעצמי, ומידע נוסף אודותינו, לחץ על הלוגו של בעצמי בראש העמוד.