‘תעסוקתי’ הינו ארגון חברתי המסייע באופן אקטיבי ופרטני לאנשים שיצאו ממעגל העבודה, או לאנשים המתפרנסים מעבודות זמניות ומזדמנות המעוניינים להשתלב בעבודה יציבה לטווח ארוך.  בדרך משותפת עם צוות מקצועי ומיומן ובעזרת כלים ייחודיים מכוונים לתעסוקה, מצליח המשתתף ללמוד את דרכו הייחודית ולהתגבר על המכשולים העומדים בדרכו עד להשתלבות חוזרת במעגל העבודה. צוות ‘תעסוקתי’ מורכב ממנחים תעסוקתיים המדריכים כל אדם באופן אישי, וממנהלי השמה הפועלים בשטח לאיתור משרות מתאימות לרצונו ולצרכיו האישיים של האדם.

לפרטים: 1-700-503-501

=======================================================================

המידע לגבי הארגון- עמותה- מיזם המופיע כאן, מובא לנוחיותך על ידי ארגון בעצמי, הפועל לשילוב ולקידום בתעסוקה של אוכלוסיות מעוטות-הזדמנויות.
נדגיש כי הארגון המוצג איננו שייך לבעצמי, אלא מהווה גורם עצמאי ונפרד. למידע נוסף, עלייך לפנות ישירות לארגון. לנוחותך מצורפים הפרטים/לינק בתחתית העמוד.
לרשימה מורחבת של ארגוני סיוע בתחומי התעסוקה וההשכלה לחץ כאן. לפניה לארגון בעצמי, ומידע נוסף אודותינו, לחץ על הלוגו של בעצמי בראש העמוד.