לפני כחצי שנה, השיק ארגון בעצמי מגוון שירותים מקדמי תעסוקה עבור גורמים ציבוריים, רשויות מקומיות וארגונים חברתיים. אנו שמחים לעדכן כי קיימת דרישה רחבה בקרב הגורמים לשירותים אלו, המסייעים למגוון הארגונים להתמקצע בעשייה בתחומי קידום תעסוקה, בקרב אוכלוסיות מעוטות-הזדמנויות.

בכ-20 מוקדים בארץ כבר הוזמנו שירותים של בעצמי, במסגרתם עוברים הצוותים הכשרות להקניית ידע וכלים לקידום תעסוקה בקרב אוכלוסיות מעוטות הזדמנויות. בהכשרות נסקרות מגמות בולטות בעולם העבודה, משמעויות הליווי התעסוקתי, מוצגים כלים לאיתור ולגיוס משתתפים, מתודות לאיתור הכוחות של המשתתפים וניתובם לכדי מימוש תעסוקתי.

בנוסף, החלו סדנאות לקידום תעסוקתי עבור מגוון אוכלוסיות, ביניהן: למגזר הערבי בצפון, לנשים יזמיות, לנשים עצמאיות, וכן קבוצות אימון לגברים, עם מענה ייחודי המותאם עבור כל אחת מהאוכלוסיות. כן, הוכשרו מתנדבים ע”י צוות מקצועי של ‘בעצמי” כמלווים תעסוקתיים של הארגונים .

בנוסף, מעביר הצוות המקצועי הכשרות חד יומיות בנושאים מגוונים כגון: חלום תעסוקתי , קשרי מעסיקים, ניהול קונפליקט בית ומשפחה, מיומנויות לחיפוש עבודה ועוד.

אנחנו שמחים וגאים לראות את ההתעניינות והמגוייסות של הגורמים השונים הפועלים בתחומי קידום תעסוקה. כן ירבו!