פיתוח וניהול ידע

ארגון בעצמי פועל לפיתוח הידע והמקצועיות בתחומי קידום התעסוקה, עבור פעילות הארגון ועבור כלל הארגונים עמם הארגון עובד. באמצעות פיתוח תכניות ומסלולי התערבות, על ידי פיתוח תהליכי הכשרה, ועל ידי הדרכה במסגרות שונות, כולל באוניברסיטה העברית בירושלים, אנו מקפידים לשמור על סטנדרטים מקצועיים גבוהים ביותר.

פיתוח וניהול ידע

הארגון מפתח ומנהל ידע מקצועי, תכניות וכלי התערבות חדשים, עבור מגוון קהלים מעוטי – הזדמנויות, ועוסק בלימוד וניתוח מגמות בעולם העבודה, צרכי עולם התעסוקה המשתנה ועוד. הידע הארגוני ומתודות העבודה מנוהלים במערכת מידע מתקדמת, המשרתת את תהליכי הבקרה וניהול תכני העבודה המקצועיים

הערכה ומדידה

בארגון מתנהלים תהליכי הערכה ומדידה שוטפים לצורך בקרת היעילות ומידת העמידה ביעדי התכניות והפעילות. תהליכי הערכה חיצוניים מתקיימים בתכניות שונות של הארגון, כמו גם הערכה פנימית, ארוכת טווח, הבוחנת את מידת האפקטיביות של ההתערבות בקרב משתתפים בתכנית, עד ארבע שנים מתום השתתפותם (הערכה ייחודית שכמעט ואינה מתבצעת בתכניות תעסוקה).

פיתוח והכשרת צוותים

הארגון עוסק בפיתוח מקצועיות ומיומנויות בקרב עובדיו, ובמקביל מלווה ומכשיר גורמים מקרב המגזר הציבורי, החברתי והעסקי, ומקדם עמם מודלים ומיזמים לקידום בתעסוקה של אוכלוסיות מעוטות- הזדמנויות. עובדי בעצמי מנחים, מדריכים ומלמדים ניהול מקצועי של תפקידים ופעולות לקידום תעסוקתי, ביניהם גם תפקיד העו”ס התעסוקתי, מקצוע אשר פותח בארגון לראשונה.

מרכז אקדמי בשיתוף עם האוניברסיטה העברית בירושלים

בעצמי יזם והקים, בשיתוף עם האוניברסיטה העברית בירושלים מרכז אקדמי ל’עבודה סוציאלית ותעסוקה’ הפועל גם בשדה המחקרי וגם בכשרת צוותי רווחה לעיסוק בתחום התעסוקה . הארגון שותף בנוסף בהכשרות במסגרת בית הספר המרכזי של משרד העבודה והרווחה.