פיתוח וניהול ידע

ארגון בעצמי פועל לפיתוח המקצועיות בתחומי קידום התעסוקה, במטרה לספק תשתית מיטבית למעני הארגון ולמענים הניתנים לגורמי חוץ. באמצעות פיתוח תוכניות ומסלולי ההתערבות, על ידי פיתוח תהליכי הכשרה, ועל ידי הדרכה במסגרות שונות, כולל באוניברסיטה העברית בירושלים, אנו מקפידים לשמור על סטנדרטים מקצועיים גבוהים ביותר.

פיתוח תוכניות וניהול ידע

הארגון פועל לניהול ופיתוח ידע מקצועי, תוכניות וכלי התערבות חדשים, וביניהם: עבודה עם גברים; שילוב תעסוקתי של משפחות חרדיות מעוטות הזדמנויות בראיה משפחתית; תכנית ייחודית לנשים ערביות בנות 40 ומעלה מהפריפריה ועוד.

הכשרה

בארגון מתקיימים תהליכי הכשרה שוטפים התואמים את תכני וערכי בעצמי. כלל העובדים עוסקים בפיתוח הכישורים והמיומנויות המקצועיות, מידי חודש, באופן ממוסד ובהובלה מקצועית של צוות הכשרות מיומן. מערך ההכשרה והפיתוח המקצועי כולל גם תהליכי הדרכה לעובדי השטח ולכלל מערך מנחי הקבוצות בארגון. 

הערכה ומדידה

בארגון מתנהלים תהליכי הערכה ומדידה שוטפים לצורך בקרת היעילות ומידת העמידה ביעדי התוכניות. המידע על המשתתפים, הידע הארגוני ומתודות העבודה מנוהלים במערכת מידע מתקדמת וממוחשבת, המשרתת את תהליכי הבקרה וניהול תכני העבודה המקצועיים. תהליכי הערכה חיצוניים מתקיימים בתוכניות שונות של הארגון, כמו גם הערכה פנימית, ארוכת טווח, הבוחנת את מידת האפקטיביות של ההתערבות בקרב משתתפים בתוכנית, עד ארבע שנים מתום השתתפותם (הערכה ייחודית שכמעט ואינה מתבצעת בתוכניות תעסוקה).

פיתוח והכשרה לגורמים חוץ-ארגוניים

הארגון עוסק בפיתוח מקצועיות ומיומנויות גם בקרב ארגונים ומוסדות מהמגזר הציבורי, החברתי והעסקי, ומקדם עמם מודלים ומיזמים לקידום בתעסוקה של אוכלוסיות מעוטות- הזדמנויות. עובדי בעצמי מנחים, מדריכים ומלמדים ניהול מקצועי של תפקידים ופעולות לקידום תעסוקתי, ביניהם גם תפקיד העו”ס התעסוקתי, מקצוע אשר פותח בארגון לראשונה.

מרכז אקדמי בשיתוף עם האוניברסיטה העברית בירושלים

בעצמי יזם והקים, בשיתוף עם האוניברסיטה העברית בירושלים מרכז אקדמי ל’עבודה סוציאלית ותעסוקה’ הפועל גם בשדה המחקרי וגם בכשרת צוותי רווחה לעיסוק בתחום התעסוקה . הארגון שותף בנוסף בהכשרות במסגרת בית הספר המרכזי של משרד הרווחה