מועצת ארגוני העולים מתאמת ומייצגת את פעילותם של 22 ארגוני עולים שפועלים בישראל.
כ-30 רכזים מקצועיים ואלפי מתנדבים, הפרושים ב- 185 לשכות שירות ברחבי הארץ, מעניקים מדי יום ייעוץ, סיוע ותמיכה לעולים החדשים מ- 65 ארצות מוצא שונות בכל ההיבטים הקשורים לקליטתם המהירה והמוצלחת בחברה הישראלית.

לאתר המועצה

מרכז ההכוונה לתעסוקה מיועד לעולים ותושבים חוזרים שאינם עובדים במקצועם או עובדים בתחום הקרוב למקצועם.
מטרתו לסייע לעולים להשתלב בתעסוקה, באמצעות הקניית כלים לחיפוש עבודה וחיזוקים מקצועיים על פי הצורך ובהתאם להמלצת הצוות המקצועי.

המועצה מפעילה מרכזי תעסוקה עבור עולים, המעניקים את השירותים הבאים:
· שרותי יעוץ ואבחון.
· עברית מקצועית טרמינולוגית.
· השמה בעבודה.
· עדכונים מקצועיים בלימודי מחשב או אנגלית.

מי זכאי?
· בעלי 12 שנות לימוד.
· גברים ונשים בגילאי עבודה, בעלי מקצועות.
· מי שעברו מבחן סף בידע העברית.
· מי שעברו את ועדת הקבלה.

איך מתקבלים למרכז?
הקבלה למרכז ההכוונה נעשית על פי:
· ראיון תעסוקתי.
· מבחן בעברית.
· מבחן פסיכוטכני.

תקופת הזכאות
· לכלל אוכלוסיית העולים הזכאות היא ל- 10 שנים מיום העלייה.
· לעולי אתיופיה: 15 שנה מיום העלייה.
· לתושבים חוזרים : שנתיים מיום חזרתם ארצה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאנשי הקשר במרכזי ההכוונה:
ירושלים
גב’ ויקה אשכול
02-5371186

תל-אביב
מר בני גז
03-5614546
03-5621615

כפר סבא
מר יהודה פוזנר
09-7482324

אשדוד
גב’ איילה הרשקוביץ
08-8524015

באר שבע
מר דב אברמוביץ
08-6272019