לאסתר המתנדבת ב’תעסו-קו’, תואר בהוראה וחינוך, והיא מאמנת אישית מוסמכת. אסתר מלווה פונים מכלל הציבור ומהציבור החרדי.

אסתר מספרת: אני מתנדבת ב’תעסוקו’ פעם בשבוע, יש לי ספוק עצום מלסייע לאדם להתרומם ממקום חלש, להכיר בערך העצמי שלו, להיות מודע ליכולות החבויות בו ולדעת איך להשתמש בהם. עבורי, לסייע לאדם למצוא דרך לפרנס את משפחתו – זה הרבה יותר מלתת לו צדקה.

יעוד נוסף עבורי הוא לסייע למגזר שאני שייכת אליו- אחוזי האבטלה גבוהים גם בשל קושי טכני לחיפוש עבודה -לא חשופים לאמצעי הפרסום הקיימים היום בטכנולוגיה, וכמובן לאור העובדה שישנן הרבה הגבלות במגזר שלנו שלא מאפשרות כל עבודה ולכן התמיכה באוכלוסיה זו היא בגדר מצווה וחסד מבחינתי.

אני רואה בכך פעילות ברוכה שתאפשר למשפחות חרדיות לצאת ממעגל המצוקה הכלכלית שכיום הוא עדין באחוזים גבוהים למדי בהשוואה למגזרים אחרים”.