בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית וקרימינולוגיה-האוניברסיטה העברית.
שמשה בעבר כמנהלת מחוז במשרד העבודה והרווחה וכמנהלת המינהל לשירותי קהילה ורווחה בעיריית ירושלים.
מורה מן החוץ בבית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית ויו’ר “הצוות הבינמשרדי לתחום האפוטרופסות וחלופות לתמיכה והגנה על בגירים: וכיום בצוות היישום של ההמלצות מטעם משרד המשפטים.
חבר הנהלה במספר עמותות חברתיות .