בעברה כיהנה במגוון תפקידים במשרד הרווחה והשירותים החברתיים: תחילה כקצינת מבחן למבוגרים, בהמשך הדרך כפקידת סעד ראשית לסדרי דין (גירושין, אפוטרופסות, אלימות במשפחה) ובשלוש עשרה השנים האחרונות לעבודתה במשרד, שימשה כמנהלת השירות לרווחת הפרט והמשפחה. מתנדבת בעמותות שונות ופעילה בוועדים מנהלים בתחומים הקרובים לליבה ולניסיונה המקצועי. עובדת סוציאלית במקצועה – MSW – מאוניברסיטת תל -אביב.