פרופסור בבית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע”ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית. כיהן כיו”ר ועדת המשנה לפרט, משפחה וקהילה בוועדה למלחמה בעוני (ועדת אלאלוף). ערך במשך שבע שנים את “ביטחון סוציאלי” ומשמש כיום כראש תוכנית מדיניות חברתית במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראלי. פרופ’ גל היה מעורב בתהליכי מדיניות שונים וכיהן כחבר בוועדות ציבוריות שונות, בין היתר בוועדות שעסקו בתוכנית וויסקונסין, בוועדה ציבורית למדיניות תעסוקתית ובוועדה מייעצת בנושא שכר מינימום מותאם. תחומי המחקר שלו הם מדינת הרווחה, מדיניות חברתית, ביטחון סוציאלי ופרקטיקת מדיניות של עובדים סוציאליים.

ספריו של פרופ’ גל כוללים: ילדים עניים בישראל (1997); Into the Promised Land: Issues facing the Welfare State (2001); האמנם נטל מרצון? סיפורה של ההתמודדות עם האבטלה 1920 – 1995 (2002); Professional Ideologies and Preferences in Social Work (2003) ; ביטחון סוציאלי בישראל (2004); נגישות לצדק חברתי בישראל (2009); Children, Gender and Families in Mediterranean Welfare States (2010);  פרקטיקת מדיניות בעבודה סוציאלית (2011); ו- Social Workers Affecting Social Policy (2013).