מכהן כדיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, ולו דוקטורט בעבודה סוציאלית מהאוניברסיטה העברית בירושלים. מכהן כראש המועצה המקומית דבורייה’ ויו”ר דירקטוריון החברה למתנ”סים, חבר דירקטוריון הבנק הערבי לישראל. חבר הוועדה לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה גבוהה.