עמותת ‘יד אליעזר’ הנו ארגון הנותן סיוע למשפחות במצוקה, תוך שמירה על כבוד המוטבים ושימת דגש על יציאה ממעגל העוני לצמיחה כלכלית וחברתית. אגודת יד אליעזר שמה לה למטרה להילחם בעוני בכל צורה, סיבה, או אוכלוסיה בה הוא מופיע, על ידי מתן הקלה מידית ומתן עזרה להתמודדות אמתית עם העוני בעתיד.

העמותה מסייעת למשפחות הן במתן סיוע חומרי כגון תלושי קנייה, רהיטים, סלי מזון וטיפולי שיניים, והן במתן כלים וליווי לשם צמיחה עתידית כגון חונכות לנערות ונערים ושילוב הוראה מתקנת.

אחד מהפרוייקטים אותם מובילה העמותה הנו קידום הכשרה מקצועית המעניק פתרון נקודתי המשפר את מצב המשפחות באופן מהותי ולטווח ארוך, מבחינה מוראלית וכלכלית.

הבקשה לסבסוד הכשרה מקצועית מגיעה בדרך כלל מן הגורמים המטפלים במשפחה. העמותה מסייעת באבחון וייעוץ מקצועי חינם, כדי להבטיח את יעילות הצעד וקבלת הכשרה מקצועית התואמת את דרישות השוק ובמקביל לנצל את הכישורים והיכולות של הלומד. שכר הלימוד מוענק בשלבים רק לאחר שהוכח שהנתמך ענה על דרישות מוסד הלימודים כדי לדרבן ולמנוע ככל האפשר נשירה במהלך הלימודים. התשלום האחרון מוענק לאחר סיום הקורס וקבלת תעודת הגמר.

לאתר העמותה

=======================================================================

המידע לגבי הארגון- עמותה- מיזם המופיע כאן, מובא לנוחיותך על ידי ארגון בעצמי, הפועל לשילוב ולקידום בתעסוקה של אוכלוסיות מעוטות-הזדמנויות.
נדגיש כי הארגון המוצג איננו שייך לבעצמי, אלא מהווה גורם עצמאי ונפרד. למידע נוסף, עלייך לפנות ישירות לארגון. לנוחותך מצורפים הפרטים/לינק בתחתית העמוד.
לרשימה מורחבת של ארגוני סיוע בתחומי התעסוקה וההשכלה לחץ כאן. לפניה לארגון בעצמי, ומידע נוסף אודותינו, לחץ על הלוגו של בעצמי בראש העמוד.