קרן קציר שמה לה למטרה לאפשר לצעירים לרכוש השכלה אקדמית למרות חסמים חברתיים וכלכליים, בגישה ייחודית: בנוסף לסיוע כספי -מלגת שכר לימוד ומלגת קיום, כל סטודנט זוכה לתמיכה לימודית, רגשית ואף חומרית לפי הצורך, דבר המביא לשיעור נשירה נמוך בהרבה בהשוואה לסטודנטים אחרים. הקרן מסייעת במתן מלגות לשם לימודים אקדמיים לקהלים שונים, ביניהם: אמהות חד הוריות, בני העדה האתיופית ועוד.

לאתר הקרן

=======================================================================

המידע לגבי הארגון- עמותה- מיזם המופיע כאן, מובא לנוחיותך על ידי ארגון בעצמי, הפועל לשילוב ולקידום בתעסוקה של אוכלוסיות מעוטות-הזדמנויות.
נדגיש כי הארגון המוצג איננו שייך לבעצמי, אלא מהווה גורם עצמאי ונפרד. למידע נוסף, עלייך לפנות ישירות לארגון. לנוחותך מצורפים הפרטים/לינק בתחתית העמוד.
לרשימה מורחבת של ארגוני סיוע בתחומי התעסוקה וההשכלה לחץ כאן. לפניה לארגון בעצמי, ומידע נוסף אודותינו, לחץ על הלוגו של בעצמי בראש העמוד.