פרויקט “מעין במדבר” פועל במסגרת עמותת ‘ציוני דרך’, ושואף , בין השאר, להקל את כניסתם של הסטודנטים הבדואים לאקדמיה, ולסייע לסטודנטים בדואים מבחינה אקדמית באמצעות חונכות לימודית אישית ומתמשכת על ידי סטודנטים יהודים מצטיינים. ייחודו של הפרויקט הוא ששני הצדדים תורמים ונתרמים גם יחד, בעוד הסטודנט הבדואי מרוויח סיוע אקדמי הסטודנט היהודי זוכה ללמוד את השפה והתרבות הבדואית באופן מובנה במהלך המפגשים.

למידע נוסף

=========================================================

המידע לגבי הארגון- עמותה- מיזם המופיע כאן, מובא לנוחיותך על ידי ארגון בעצמי, הפועל לשילוב ולקידום בתעסוקה של אוכלוסיות מעוטות-הזדמנויות.
נדגיש כי הארגון-מיזם המוצג כאן איננו שייך לבעצמי, אלא מהווה גורם עצמאי. למידע נוסף אודותיו, עלייך לפנות ישירות לארגון. לנוחותך מצורף בכל עמוד גם לינק לאתר הרלוונטי.
לרשימה מורחבת של ארגוני סיוע בתחומי התעסוקה וההשכלה לחץ כאן.
לפניה לארגון בעצמי, ומידע נוסף אודותינו, לחץ על הלוגו של בעצמי בראש העמוד.