שותפויות

ארגון בעצמי מקיים שיתופי פעולה ושותפויות במגוון תחומים, חלק קצרי מועד וחלקם ארוכי טווח (לרשימת שותפינו).

שיתופי הפעולה הענפים מאפשרים לאגם את הידע והניסיון הקיימים בקרב השותפים, להרחיב ולפתח את המשאבים הכלכליים בפעילויות השונות, וליצור מרחב השפעה של כלל הגורמים המעורבים בתהליכי קידום תעסוקה. משתתפי תוכניות התעסוקה מכירים אף הם בערכה של העשייה המשותפת ונהנים מן הפירות הנובעים מהרחבת והעמקת המענים עבורם.

מערך השותפויות אותן מקיים הארגון

שותפות עם רשויות מקומיות
תוכניות הארגון פועלות בשותפות עם המסגרת המוניציפאלית (למעלה מ-90 ערים, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות וכד’). השותפות מיועדת להרחיב ולייעל את המענים הניתנים על ידי הרשות לתושביה, ובמסגרתה מעורבים כלל הגורמים המקצועיים הרלוונטיים ברשות (כגון: מחלקות לשירותים חברתיים, שירות התעסוקה, מרכזי צעירים, “שולחנות עגולים” ישוביים ועוד).

שיתופי פעולה עם ארגוני המגזר החברתי
במטרה להרחיב את המענים למשתתפים פועל ארגון בעצמי בשותפות עם גורמים משיקים ומשלימים, למשל: שיתופי פעולה עם ארגון ‘פעמונים’ לצורך חיזוק כישורי התנהלות כלכלית, או ‘לתת עתיד’ לשם חיזוק יכולות יזמיות בקרב המשתתפים הזקוקים לכך. הארגון מקיים שותפויות גם על מנת לקדם מדיניות, כגון השתתפות בהובלת ה’פורום לגיוון בתעסוקה’ העוסק בקידום העסקה מגוונת בקרב מעסיקים, או מיזם ‘קולקטיב אימפקט’ הפועל ליצירת שינוי עמוק ביחסם של מעסיקים בולטים לקידום שילובה של האוכלוסייה הערבית בתעסוקה.

שותפויות בין מגזריות
הארגון מיומן בניהול הקשר בין המגזר הציבורי, לקרנות ועמותות שותפות, ומקדם שותפויות הכוללות ייצוג של מגזרים שונים. דוגמא לשותפות אפקטיבית כזו היא השותפות בין משרד הרווחה והשירותים החברתיים לקרן המשפחתית על שם תד אריסון ולארגון בעצמי במסגרת תוכנית ‘תעסוקה לרווחה’, המובלת על ידי משרד הרווחה. דוגמא נוספת מתקיימת במיזם ‘חברה למען חברה’ (שפותח לראשונה ע”י ארגון בעצמי וחברת אורקס ביוקנעם) ובמסגרתו ארגון עסקי מסייע לקהילה באמצעות ליווי, חניכה ותמיכה במשתתפי התכניות בדרך להשתלבות בתעסוקה.

שותפויות עם תורמים מהמגזר העסקי והפילנטרופי
ארגון בעצמי מוביל שיתופי פעולה עם מגוון תורמים מהמגזר העסקי בישראל, תורמים פרטיים וקרנות פילנתרופיות מהארץ ומחו”ל. בנוסף לדיווחים שוטפים ושיתוף בתוצאות ובתוצרי הערכה, הארגון מתנהל בראיה של שותפות למול נציגי התורמים – מחבר את השותפים לתכנים של הפעילות המקצועית, מתייעץ ומעדכן בנעשה באופן שוטף באמצעות תהליכי חשיבה משותפת, בצמתים מקצועיים חשובים ובוועדות היגוי.

שותפויות עם משרדי ממשלה במסגרת מכרזים ו”קולות קוראים
הארגון פועל רבות במסגרת מכרזים ממשלתיים. תוכניות ‘אשת -חיל’ ו’תעסוקה לרווחה’, מתוכניות התעסוקה המשמעותיות והבולטות בישראל, מופעלות מקצועית על ידי בעצמי  בעקבות זכיית הארגון במכרז. הארגון רואה במכרזים גם אמצעי להשפעה על המענה המקצועי הניתן למשתתפים, לפיתוח והרחבת הידע בידי משרדי הממשלה ועל היכולת להשפיע על מדיניות ברמות השונות. לדוגמא, מתוך מכרז ‘תעסוקה לרווחה’ והעבודה המשותפת עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים, פותח על ידי הארגון תפקיד ה”עובד הסוציאלי התעסוקתי”, המיושם כיום בשירותי רווחה שונים.

משרד ראש הממשלה
בעצמי משתייך לקבוצה מצומצמת של ארגונים חברתיים, שנבחרו כחברים ב’שולחן העגול הבין-מגזרי’ במשרד ראש הממשלה, העוסק בגיבוש מדיניות ומערכות יחסים בין שלושת המגזרים – הציבורי, העסקי והחברתי. בשולחן העגול מתקיימים דיונים בהשתתפות נציגי הקבוצות השונות, כאשר שליש מחברי השולחן העגול מייצגים את המגזר הציבורי, שליש מייצגים את המגזר החברתי ושליש מזוהים עם המגזר העסקי. בדיונים עוסקים, בין השאר, בדרך הנכונה לשלב את היכולות הייחודיות של הארגונים השונים במהלכים רחבים ומגוונים.

העקרונות המנחים של הארגון בניהול השותפויות: 

זיהוי צורך והכרה בערךשיתוף פעולה או שותפות יצאו לפועל כאמצעי לקידום מטרות הארגון ומטרות הגורמים השותפים. במסגרת בחינת השותפות, יוגדר הצורך לו יינתן מענה ויוגדר הערך המוסף של כל אחד מהשותפים.

אחריות משותפתהגורמים מקבלים על עצמם אחריות להתנהלות, להתמודדות עם קשיים ולתוצאות. ארגון בעצמי רואה עצמו אחראי להתנהלות המקצועית בהתאמה לקהל היעד, ולתוצאותיה.

מנגנוני בקרה, הערכה ודיווח: לצורך מקסום האחריות המשותפת מופעלים מנגנוני יידוע, בקרה ודיווח. מתקיימת הצגה של מדדי תפוקה ותוצאה והערכה מקצועית של הפעילות באופן שוטף ובמסגרת פורומים מוגדרים.

נוהלי עבודה ומנגנוני ניהולכוללים, בין היתר, הקמה של פורומים מקצועיים, ניסוח נהלי עבודה לקבלת החלטות מערכתיות, תהליכי פיקוח, דו”חות בקרה והערכה וועדות היגוי.

מקצועיות, שקיפות וכבוד הדדי: הקפדה על ערכים אלו, מאפשרת פיתוח יחסי עבודה חיוביים ופורים והשקעת המשאבים האישיים והמקצועיים בקידומם של המשתתפים בתכניות הארגון.

לפרטים נוספים אנא פנו ל: be-atzmi@be-atzmi.org.il