שותפויות

ארגון בעצמי מקיים שיתופי פעולה ושותפויות במגוון תחומים, חלק קצרי מועד וחלקם ארוכי טווח (לרשימת שותפינו).

שיתופי הפעולה הענפים מאפשרים לאגם את הידע והניסיון הקיימים בקרב השותפים, להרחיב ולפתח את המשאבים הכלכליים בפעילויות השונות, וליצור מרחב השפעה של כלל הגורמים המעורבים בתהליכי קידום תעסוקה. 

מערך השותפויות אותן מקיים הארגון

שותפות עם רשויות מקומיות
תוכניות הארגון פועלות בשותפות עם המסגרת המוניציפאלית (למעלה מ-90 ערים, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות וכד’). השותפות מיועדת להרחיב ולייעל את המענים הניתנים על ידי הרשות לתושביה, ובמסגרתה מעורבים כלל הגורמים המקצועיים הרלוונטיים ברשות (כגון: מחלקות לשירותים חברתיים, שירות התעסוקה, מרכזי צעירים, “שולחנות עגולים” ישוביים ועוד).

שותפויות עם המגזר העסקי והפילנתרופי
ארגון בעצמי מוביל שיתופי פעולה עם מגוון גורמים מהמגזר העסקי בישראל וקרנות פילנתרופיות מהארץ ומחו”ל. בנוסף לדיווחים שוטפים ושיתוף בתוצאות ובתוצרי הערכה, מחבר הארגון את השותפים לתכנים של הפעילות המקצועית, מתייעץ ומעדכן בנעשה באופן שוטף באמצעות תהליכי חשיבה משותפת, בצמתים מקצועיים חשובים ובוועדות היגוי.

שותפויות עם משרדי ממשלה במסגרת מכרזים ו”קולות קוראים
הארגון פועל רבות במסגרת מכרזים ממשלתיים. תוכניות ‘אשת -חיל’ ו’תעסוקה לרווחה’, מתכניות התעסוקה המשמעותיות והבולטות בישראל, מופעלות מקצועית על ידי בעצמי  בעקבות זכיית הארגון במכרז. הארגון רואה במכרזים גם אמצעי להשפעה על המענה המקצועי הניתן למשתתפים, לפיתוח והרחבת הידע בידי משרדי הממשלה ועל היכולת להשפיע על מדיניות. 

שיתופי פעולה עם ארגוני המגזר החברתי
במטרה להרחיב את המענים למשתתפים פועל ארגון בעצמי בשותפות עם גורמים משיקים ומשלימים, למשל: שיתופי פעולה עם ארגון ‘פעמונים’ לצורך חיזוק כישורי התנהלות כלכלית, או ‘לתת עתיד’ לשם חיזוק יכולות יזמיות בקרב המשתתפים הזקוקים לכך. הארגון אף מקיים שותפויות לקידום מדיניות, כגון השתתפות בהובלת ה’פורום לגיוון בתעסוקה’ העוסק בקידום העסקה מגוונת בקרב מעסיקים, או מיזם ‘קולקטיב אימפקט’.

שותפויות בין מגזריות
הארגון מיומן בניהול הקשר בין המגזר הציבורי, לקרנות ועמותות שותפות, ומקדם שותפויות הכוללות ייצוג של מגזרים שונים. דוגמא לשותפות אפקטיבית כזו היא השותפות בין משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לקרן המשפחתית על שם תד אריסון ולארגון בעצמי במסגרת תוכנית ‘תעסוקה לרווחה’. דוגמא נוספת מתקיימת במיזם ‘חברה למען חברה’  ובמסגרתו ארגון עסקי מסייע לקהילה באמצעות ליווי, חניכה ותמיכה במשתתפי התכניות בדרך להשתלבות בתעסוקה.

משרד ראש הממשלה
בעצמי משתייך לקבוצה מצומצמת של ארגונים חברתיים, שנבחרו כחברים ב’שולחן העגול הבין-מגזרי’ במשרד ראש הממשלה, העוסק בגיבוש מדיניות ומערכות יחסים בין שלושת המגזרים – הציבורי, העסקי והחברתי. בשולחן העגול מתקיימים דיונים בהשתתפות נציגי הקבוצות השונות, העוסקים, בין השאר, בדרך הנכונה לשלב את היכולות הייחודיות של הארגונים השונים במהלכים רחבים ומגוונים.

לפרטים נוספים אנא פנו ל: be-atzmi@be-atzmi.org.il